Ana içeriğe git

Sanat ve Kültürde zeki bir şehir
için CBS haritalaması


Bu çevrimiçi haritalama (CBS – Coğrafi Bilgi Sistemi), kültürel ve sanatsal tekliflerin yanı sıra her ortak toplulukta gençlerin gerçekleştirdiği girişimleri vurgulayan ayrıntılı bir nüfus sayımına karşılık gelir.


Fait avec Padlet